Intuitiv Coaching og NLP

Jeg er intuitiv coach og NLP Coach, hvilket betyder, at jeg via min stærke intuition og evt. NLP samarbejder med dig om at få dig pejlet ind på rette spor.

Generelt kan man sige om coaching:

“Coaching er kommunikation på højt niveau, og hvis man er en god coach, får man mennesker og resultater til at blomstre i samhørighed. Rent basalt består coaching i at coachen lytter empatisk til klienten og lever sig ind i en anden persons verden. Herudfra stiller coachen spørgsmål, og dette skaber en konstruktiv bevægelse hos klienten. Dette gælder både tankemæssigt og handlingsmæssig. Udbyttet af en coaching er, at man kan opnå bedre klarhed og struktur på sin eksisterende viden, større fokus på ens læring, en større handleparathed og opnå bedre resultater.” (Smukt citat frit fra NLP-Huset, hvor jeg blev uddannet til NLP Coach)

Forkortelsen NLP står for Neuro Linguistic Programming. På dansk oversættes det til Neuro Lingvistisk Programmering eller Neuro Lingvistisk Psykologi.

NLP består af en lang række teknikker, der kan ændre tanker og tankemønstre henimod en mere positiv og ressourcefyldt retning. Dette kan hjælpe klienten til selv at ændre sit fokus og opfatte tingene på en mere positiv måde end tidligere.

Når en coaching kombineres med NLP får vi en smuk cocktail, som virkelig kan rykke dine grænser.

Carpe Diem!