Reikikurser hos Esther Økær

Reiki 1

Lær at heale dig selv og andre – boost din egen selvudvikling!

Dette er det grundlæggende kursus, hvor du udover de 4 Reiki-indvielser lærer og får ret til at bruge det første, meget vigtige symbol, der er nøglen til hele reikienergien. Efter kurset er du åbnet for Reiki-energien og kan bruge den, ligeså meget du ønsker resten af dit liv. Esther Økær kører med hold helt ned til 2 personer. Kurset foregår over 2 dage. Pris kr. 1500,-


Reiki 2

Lær hvordan du healer ved fjernhealing og at heale det mentale og emotionelle legeme

Du kan gå videre på Reiki 2, når der er gået mindst 21 dage efter, at du har taget Reiki 1.

Her får du – udover 2 Reiki-indvielser – de 2 næste Reikisymboler, hvorefter du bl. a. vil være i stand til at fjernheale. På kurset udveksler kursisterne erfaringer og healer hinanden under supervision. Kurset afsluttes med, at kursisterne sender fjernhealing til en eller flere personer, som de har aftalt det med på forhånd. Kurset foregår over 1 dag. Pris kr. 1500,- (dog kr. 1750,-, hvis du har taget Reiki 1 et andet sted, da der så vil være ekstra undervisning).


Reiki 3

En særdeles powerfuldt kursus – der kan hjælpe med at forbinde dig til dit højere selv

Du kan gå videre på Reiki 3, når der er gået mindst 1 uge efter, at du har taget Reiki 2.

Du modtager 2 Reikiindvielser og får tildelt det sidste symbol, der kan give dig en dybere kontakt med dit højere selv. Det vil sige, at din intuition kan forbedres yderligere, så du kan blive endnu mere i stand til at handle med hjertet.

Det nye særdeles kraftfulde reiki-symbol bruges også til en afbalancerende chakra-healing. På kurset udveksler du yderligere erfaringer med de andre kursister, og I healer hinanden. Kurset foregår over 1 dag.De fleste kursister, der har deltaget på Reiki 3, fortæller, at de virkelig mærker en forøget energi og transformerende effekt. Kurset foregår over 1 dag. Pris kr. 1800,-


Reikimester

For dig, som har lyst til at undervise og indvie andre til Reiki

Du kan indvies til Reikimester, når du er indviet i de 3 første reikigrader og desuden har brugt Reiki i mindst 1 år. En Reikimester er i stand til at indvie til de første 3 Reikigrader. Uddannelsen til Reikimester består af indvielser, intensiv undervisning efterfulgt af oplæring i udførelsen af indvielserne. Selve indvielserne og den indledende undervisning foregår over 1 dag, hvorefter den egentlige oplæring foregår ved, at du deltager på reikikurser (grad 1, 2 og 3), hvor du overværer og sidenhen selv er med til at udføre indvielser på mine kursister. Du modtager undervisningsmaterialer både i papirformat og digitalt, som du kan give til dine egne kursister. Du vil formentligt mærke en betydelig ændring i din egen power.

Pris kr. 10.000,-. Hvis du vælger at tage kurserne til Reikimester og Reikimesterlærer samlet, er prisen i alt kr. 15.000,-. Kursusdatoer aftales individuelt efter dine ønsker.


Reikimesterlærer

Det øverste trin på Reiki Stigen.

En Reikimesterlærer kan indvie til samtlige Reikigrader inkl. Reikimester og Reikimester-lærer. Du kan blive indviet til Reikimesterlærer allerede 1 dag, efter at du er blevet indviet til Reikimester. I forbindelse med indvielsen modtager du det sidste meget vigtige og særdeles power-fulde Reiki-symbol. Oplæringen her består også i intensiv undervisning med deltagelse i mine reikikurser, hvor du overværer og selv udfører indvielserne på mine kursister. Du vil formentligt mærke en betydelig ændring i din egen power.

Pris kr. 10.000,-. Hvis du vælger at tage kurserne til Reikimester og Reikimesterlærer samlet, er prisen i alt kr. 15.000,-. Kursusdatoer aftales individuelt efter dine ønsker

Tilmelding til Esther Økær på telefon +45 60 64 35 50 eller email: esther@reikihealer.dk

Jeg holder reikikurser med helt ned til 1 deltager.

Samtlige kurser inkluderer undervisning, indvielser, kursusmateriale, certifikat samt lettere forplejning.