Intuitiv Coaching

Coaching med hjertet

  • Lad os flytte grænser sammen
  • Vi samarbejder om at finde vejen
  • Du bestemmer, hvilken vej, du vil gå

En coach kan være god til at hjælpe dig med at finde en løsning på en udfordring og hjælp til at træffe et valg. Det er vigtigt at huske, at det netop er det, en coach skal gøre: Hjælpe dig til selv at finde din egen vej. Hvis coachen leverer løsningen til dig, er det coachens vej – ikke din vej.

Hos mig får du en samarbejdspartner, som hjælper dig til selv at tage styringen over dit eget liv. Jeg er intuitiv coach og certificeret NLP Coach. Dette betyder, at jeg via min stærke intuition (ind imellem kanalisering) og evt. NLP samarbejder med dig om at få dig pejlet ind på rette spor.

Generelt kan man sige om coaching:

“Coaching er kommunikation på højt niveau, og hvis man er en god coach, får man mennesker og resultater til at blomstre i samhørighed. Rent basalt består coaching i at coachen lytter empatisk til klienten og lever sig ind i en anden persons verden. Herudfra stiller coachen spørgsmål, og dette skaber en konstruktiv bevægelse hos klienten. Dette gælder både tankemæssigt og handlingsmæssig. Udbyttet af en coaching er, at man kan opnå bedre klarhed og struktur på sin eksisterende viden, større fokus på ens læring, en større handleparathed og opnå bedre resultater.” (Smukt citat frit fra NLP-Huset, hvor jeg blev uddannet til NLP Coach).

Forkortelsen NLP står for Neuro Linguistic Programming. På dansk oversættes det til Neuro Lingvistisk Programmering eller Neuro Lingvistisk Psykologi.

NLP består af en lang række teknikker, der kan ændre tanker og tankemønstre henimod en mere positiv og ressourcefyldt retning. Dette kan hjælpe klienten til selv at ændre sit fokus og opfatte tingene på en mere positiv måde end tidligere.

Da jeg jo samtidig coacher klienten intuitivt og benytter min evne til at kanalisere, kan vi gå af nogle anderledes veje, som i første omgang ikke syntes at være til stede. Det er naturligvis altid op til dig, hvilken vej, og hvor langt du ønsker at gå.

Når en intuitiv coaching (kanaliseret coaching) kombineres med NLP, får vi en stærk cocktail, som virkelig kan rykke dine grænser.

Carpe Diem!

Kontakt Esther Økær her

E-mail: esther@reikihealer.dk

Telefon: +45 60643550