Find ind til dig selv
Tankefeltterapi / EFT og Samtaleterapi

Above image copyright: Freeimages – Dlee

Tankefeltterapi / EFT

Nu både sessioner i Greve og i København Centrum hos Tinkuy, Badstuestræde 13

Under selve samtaleterapien samarbejder vi om at afdække lag for lag, hvem du er. Udover det arbejder vi med at acceptere og forløse dine uhensigtsmæssige mønstre ved hjælp af tankefeltterapi og EFT.

Tankefeltterapi og EFT (Emotionel Frihedsteknik) er en transformerende og forløsende terapiform, som blev opdaget af Dr. Roger Callahan.

Kort beskrevet går metoden ud på, at klienten tænker på sit problem, traume eller oplevelse. Herefter går han/hun ind i de følelser, der er forbundet med traumet/problemet/oplevelsen.

Et problem kan f. eks. være en fobi, og fobier er meget ofte forbundet med tidligere traumer. Det samme gælder oplevelser. Hvis en oplevelse fylder tilstrækkeligt meget hos en person, til at han/hun føler sig belastet af det på den ene eller anden måde – f. eks. ved konstant overtænkning, kan det også være bundet i et tidligere traume.

Ofte vil man ikke engang huske det specifikke traume, som er blevet “triggered” ved en ny oplevelse.

Fobien/traumet/problemet/oplevelsen, som ligger til grund for nuværende problem kalder vi for “UDIN”. UDIN= det Uventede, det Dramatiske, det Isolerende og med Nul strategi.

Hvis klienten allerede kender UDIN – arbejder vi ud fra det. Men hvis UDIN stadig er ubekendt, tænker klienten på det kendte traume/problem/fobi og går ind i de underliggende følelser ved terapeutens hjælp. Klienten eller terapeuten banker blidt på forskellige punkter (bl. a. på ansigtet), hvorved kroppens meredianbaner stimuleres.

De pågældende følelser vil blive kortvarigt forstærkede, så ubehaget måske er helt oppe på 10 på den såkaldte SUD-skala fra 1-10 (Subjective Unit of Disorder). Dette betyder, at vi har fat i det “rigtige”traume. Herefter sker der en gradvis forløsning hos klienten.

Når der måles på klientens SUD,  bliver det gradvist gradvist mindre. Klienten kan så opleve, at traumet fylder mindre eller måske oven i købet er helt væk – hvorefter der kan ske en fuldstændig og positiv ændring hos klienten.

Esther Økær tilbyder tankefeltterapi (TFT) og EFT. Ofte kan der ske forløsning. Dette redskab er (evt. sammen med andre redskaber) også effektivt mod stress.

Husk, at alternativ behandling ikke kan erstatte almen lægevidenskab, inkl. medicin, operation m.m.

Above image copyright: Freeimages – Filipe Frade

Samtaleterapi

Jeg coacher og laver samtaleterapi på ud fra den visdom, at vi alle består af flere indre personligheder eller skygger.
Disse personligheder lever på dit ubevidste plan, og de kommer til syne en eller flere ad gangen. De kommer frem i forskellige situationer, hvor de inviterer sig selv til at give deres mening med. (Lad mig lige understrege, at vi ikke snakker om personlighedsspaltning eller psykisk sygdom).

De forskellige personligheder kan komme til syne i fire hovedformer, som jeg vil kalde:

 • Dommeren
 • Den selvcentrerede
 • Offeret
 • Overkontrolløren

Dommeren

Dommeren viser sig gerne f. eks., når du:

 • er fordømmende overfor andre mennesker
 • er fordømmende overfor dig selv

Den selvcentrede

Den selvcentrerede viser sig f. eks., når

 • du ser dig selv som bedre end andre
 • du mener, at du har førsteret til noget
 • du mener, at der, at det er de andres skyld
 • du manipulerer andre mennesker for at opnå noget

Offeret

Offeret viser sig f. eks., når

 • du tænker, at der ikke er nogen, kan lide dig
 • du ikke synes, at du er noget værd
 • du synes, at du gør alting forkert
 • du hader dig selv
 • du ikke siger fra, når nogen går over dine grænser
 • du har en generel undskyldende adfærd

Overkontrolløren

Overkontrolløren viser sig f. eks. når:

 • du ikke tør give slip på kontrollen
 • du går tilbage 3 gange for at checke, at du har slukket strygejernet
 • du sammen med din dommer kontrollerer, at alt er perfekt hos dig selv eller andre

Accept

Ved en session hos mig arbejder vi på at få afdækket dine “skjulte” personligheder. Hvornår viser de sig hos dig – hvad kan du gøre for at acceptere dem.

Accept er nemlig er nemlig et af de bedste healingsredskaber. Når vi først accepterer, at vi har disse “skjulte” personligheder, som ind i mellem gør livet surt for os selv og andre – er vi allerede et stort skridt nærmere at give helt slip for at have behov for disse personligheder. Eller vi begynder at bruge dem mere hensigtsmæssigt.

Det er naturligvis vigtigt at blive ved med at arbejde med sig selv og sine personligheder, så vi bliver mere og mere hele mennesker. Så tålmodighed er også vigtigt her.

Vi laver arbejder sammen med at afdække dine skygger – så du finder dig selv mere og mere -bliver fri og finder ind til din kerne, som ligger og lyser og er parat til livet.

Kontakt Esther Økær her

E-mail: esther@reikihealer.dk

Telefon: +45 60643550