Inkatraditionen

I 2016 indviede Juan Núñez del Prado og hans søn Ivan Núñez del Prado Esther Økær til Chumpi Paqo, hvilket vil sige, at Esther er uddannet til at arbejde shamanistisk indenfor Inkatraditionen. (Se video af de to paqoer nederst på denne side).

Inkahealing

Inkatraditionen byder på en række enkle og dog både dybe og udviklende teknikker og teknikker. Ifølge både Juan og Ivan Núñez del Prado går Inkatraditionens redskaber rigtig godt i spænd med Reiki.

Esther Økær benytter  inkahealing sammen med Reikihealing og andre healingsformer på sine sessioner.  Inkatraditionens “Healingsenergier” hedder Sami (ren fin energi, som indenfor andre traditioner kendes som f. eks. qui), Munay (Kærligheds/ hjerteenergi) og Willka – meget stærk healingsenergi, som kommer fra bjerget Willka (Veronica) og Titicaca Søen samt et specielt sted oppe i Universet.  Ved den første session, vil du lære nogle enkle Inka-teknikker, som du selv kan benytte i din dagligdag.

Ved inka-healing benyttes også en Misha (eller Mesa, som den også kaldes) Se foto herunder. Mishaen har bl.a. en forunderlig og stærk rense- og healings-funktion – både i sig selv og pga. af indholdet af forskellige khuyas (energi-genstande).

Aktivering og Beskyttelse af dit energilegeme

Kaldet Paqo Chumpi Indvielsesritualet

 • Åbner og aktiverer nawis (øjne) (nawi Kichay)
 • “Væver” bælter over energicentre (Chump Away)
 • Harmoniserer
 • Åbner for intuition
 • Beskytter energicentrene

På Esther’s indvielsesrejse til Peru i 2017 blev hun ført igennem yderligere indvielser på kraftsteder i Peru (bl. a. i Machu Picchu). Her indviede Ivan Núñez del Prado blev hende også til “Chumpi Paqo”.

Efter anbefaling fra Ivan Núñez del Prado, tilbyder Esther Økær nu at udføre Inka-indvielsesritualet  “Chumpi Paqo” som et indvielsesritual.

Ved en Chumpi Paqo indvielse åbnes kroppens centre og energibælter. Ved at modtage denne specielle indvielse åbnes og aktiveres ens “øjne” (på quesha: “nawis”).

“Chumpi Paqo”-ritualet vil endvidere “væve” ens energibælter ved de respektive centre, hvormed hele ens energisystem harmoniseres og beskyttes.
For at kunne udføre indvielsesritualet og at væve bælterne, benyttes et specielt sæt af sten, som kaldes “Chumpi Khuyas”. Et sæt består af forskellige 5 energisten, og vi har 5 forskellige energibælter.

Efter en Paqo Chumpi indvielse kan du opnå en følelse af ro, lykke, øget bevidsthed og intuition. Nogle finder, at de vil have nemmere ved at træffe beslutninger – og ikke mindst at blive inde i deres eget center – altså hvile i sig selv.

Det er en fordel at få gentaget dette ritual ind i mellem for at opnå yderligere harmonisering og beskyttelse.

I videoen herunder ses  Ivan Núñez del Prado udføre “Chumpi Paqo” indvielsesritualet på sin far Juan Núñez del Prado. Juan er initieret og undervist af sin Q’ero Master Don Andres Espinoza.

Vores 5 nawis (øjne) korresponderer til de 7 hovedchakraer.

  1. Siki Nawi – placeret nederst ved rygsøjlens begyndelsen (som rodchakraet) – sort bælte
  2. Qosqo – placeret ca. mellem navle og solarplexus – rødt bælte
  3. Songo nawi – placeret ved hjertet – guld bælte
  4. Kunka nawi – placeret ved halsen – sølv bælte
  5. Quanchis nawi – består af vores venstre og højre fysiskeøje samt vores tredie øje (mlm de to fysiske). Farven er violet

Sjælehentning / Soul retrieval

Under indvielsesrejsen i Peru blev Esther Økær også oplært i at hente “boblestykker” tilbage, som en person har tabt i forbindelse med et livstraume. Dette kan bedst forklares ved at henvise til den shamanistiske “soul retrieval”, hvor “tabte sjælestykker” hentes tilbage til en person.

Ved at få sine tabte boblestykker (sjælestykker) tilbage, hjælper det personen til at blive mere og mere hel. Det vil sige, at personen ifølge Inkatraditionen efterhånden får repareret den boble, som omgiver hver enkelt af os.

Det skal dog tilføjes, at vi i løbet af en livstid kan miste rigtig mange boblestykker/sjælestykker af større eller mindre størrelse – alt efter traumets størrelse. Sjælehentning kan f. eks. foregå i forbindelse med en session med inkaheling og reikihealing.

Sessioner

Har du fået lyst til at prøve nogle af de shamanistiske redskaber, du netop er blevet introduceret til, er dette naturligvis muligt. Bestil tid til en session på knappen nedenfor.

Ivan Núñez del Prado og Esther Økær ved Sillustani i Peru

Læs om min indvielsesrejse til Peru
Peru – en indvielsesrejse – del 1
Peru – en indvielsesrejse – del 2
Peru – en indvielsesrejse – del 3
Peru – en indvielsesrejse – del 4

Følg Reikihealer.dk by Esther Økær

Følg Reikihealer.dk på Facebook

Kontakt Esther Økær her

Virksomhedsnavn: Munay by Esther Økær
CVR. nummer: 25447905

Adresse: Hegnsgården 1, 2670 Greve
Kursuslokale: Hundige Strandvej 111, 2670 Greve