Reiki kursus for alle

Kort om Reiki kursus hos Esther Økær

Reikimester Esther Økær har indviet og undervist i Reiki healing på Reiki kurser i næsten 20 år. Hun er selv indviet til til Reikihealer i 1997 og Reikimesterlærer (nu kaldet Reikimester 2) i 2000 indenfor “Blue Lotus” (Gina Allan Evans), som er i direkte linie fra Mikao Usui. 

En uddannelse til Reikihealer kan kombineres med andre alternative metoder såsom zoneterapi, kraniosakralterapi, massage, etc.

Nyhed: Udover undervisning og indvielser i Reiki healing, indeholder kurset nu også et specielt “Inka ritual”. Herved bliver dit energisystem aktiveret og beskyttet. Dette ritual passer godt med Reiki healing. Læs mere her

Reiki kursus 1 – Bliv Reikihealer hos Esther Økær

inkl. specielt indvielsesritual, som aktiverer og beskytter dit energilegeme

 • Du bliver reikihealer på 2 dage og kan heale med det samme
 • Du får allerede på Reiki kursus 1 nøglesymbolet *
 • Du modtager 4 indvielser ved reiki-ritual (Mikao Usui)
 • Dit energilegeme aktiveres og beskyttes ved specielt ritual
 • Du modtager den grundlæggende undervisning
 • Du modtager udførligt undervisningsmateriale m. forklarende fotos
 • Du og de andre kursister healer hinanden
 • Du modtager et Reiki certifikat
 • Du lærer en beskyttelsesmeditation
 • Lær at heale dig selv og andre – boost din egen selvudvikling!
 • Pris kr. 1600,-
 • Kursussted: Greve
 • Dag 1 kl. 10.00 til ca. 1500
  Dag 2 kl. 12.30-ca. 18.00

Tilmelding: esther@reikihealer.dk eller 60643550
(Flere datoer – se Kursuskalender)

Beskrivelse af Reiki kursus 1


Reiki kursus 1 hos Esther Økær er det grundlæggende 2-dages-kursus. Du modtager 4 Reiki-indvielser via et indvielsesritual. Her indvies du til  og lærer at benytte det første, meget vigtige symbol. Dette symbol er selve nøglen til reikihealing

Efter kurset er du åbnet for Reiki-energien og kan bruge den, ligeså meget du ønsker resten af dit liv både til selvhealing og til at heale andre.

Da Esther Økær også er indviet indenfor Inkatraditionen til Paqo Chumpi*, tilbydes du på alle Esther’s Reiki kurser et indvielsesritual, hvor dit energisystem aktiveres og beskyttes. (se beskrivelse og video)

Udover Reiki-indvielserne og den specielle aktivitering/beskyttelse af energilegemet,  lærer du også en nem og enkel beskyttelsesmeditation, som giver god ro samtidig med en parathed til at modtage livet, som det er.

Hvad får man på kurset?

Du modtager selvfølgelig udførligt kursusmateriale, og der vil være lettere forplejning i form af snacks og frugt.

Kurset afsluttes naturligvis med, at du får et fint certifikat, som du kan hænge op på væggen.

AKTUELT – næste Reiki kursus 1:
Lørdag/søndag 24. og 25. februar 2018 

Du får allerede på Reiki kursus 1 nøglesymbolet til Reiki:
I modsætning til flere andre Reikiuddannelser, modtager du hos Esther Økær
allerede på Reiki kursus 1 det første vigtige nøglesymbol, som åbner for reikihealing.
Udover at åbne for selve healingen, kan symbolet benyttes til mange andre
nyttige ting. Du undervises naturligvis grundigt i brugen af symbolet.

Tilmelding til Esther Økær her eller 60643550

 (Flere datoer – se Kursuskalender)

Reiki kursus 2 – Fjernhealing med Reikihealing

inkl. specielt indvielsesritual, som aktiverer og beskytter dit energilegeme

 • Du modtager 2 indvielser ved reiki-ritual (Mikao Usui)
 • Du lærer at sende fjernhealing og heale stress
 • Du modtager 2 nye symboler og lærer at bruge dem
 • Du modtager udførligt undervisningsmateriale
 • Vi sender reikihealing sammen til udvalgte personer
 • Dit energilegeme aktiveres og beskyttes ved specielt ritual
 • Vi laver en fællesmeditation sammen
 • Du og de andre kursister healer hinanden
 • Du modtager et reiki kursus 2-certifikat
 • Pris kr. 1600,- (el. kr. 1850,-)*
 • Kursussted: Greve

Tilmelding: esther@reikihealer.dk eller 60643550
(Flere datoer – se Kursuskalender)

Beskrivelse af Reiki kursus 2
Du er allerede reikihealer, men du har lyst til at gå videre med reikihealing og lære fjernhealing.

På dette reiki kursus modtager du to specielle symboler. Ved hjælp af det ene symbol lærer du at fjernheale, og det andet bruger du til at heale det mentale og emotionelle legeme.

Hvis du er uddannet til reikihealer hos mig, kender du allerede det første symbol – nøglesymbolet til reikihealing. Ellers skal jeg nok lære dig det.

Du kan gå videre på Reiki kursus 2, når der er gået mindst 21 dage efter, at du har taget Reiki kursus 1.

Når du har fået de Reiki kursus 2-indvielser, er du i stand til at fjernheale. Du modtager naturligvis grundig instruktion.

På kurset udveksler kursisterne erfaringer og healer hinanden under supervision. Kurset afsluttes med, at kursisterne sender fjernhealing til en eller flere personer, som de har aftalt det med på forhånd. Kurset foregår over 1 dag.

Da Esther Økær også er indviet indenfor Inkatraditionen til Paqo Chumpi*, tilbydes du på alle Esther’s Reiki kurser et indvielsesritual hvor dit energisystem aktiveres og beskyttes. (se beskrivelse og video)

* kr. 1850, hvis du har taget Reiki kursus 1 et andet sted, da der så vil være ekstra undervisning.

AKTUELT – Næste Reiki kursus 2:
Lørdag den 17. februar 2018 kl. 12.30-17.30

(Flere datoer – se Kursuskalender)

Tilmelding til Esther Økær her eller 60643550

Reiki kursus 3 – Chakrahealing – forbindelse med højere selv

inkl. specielt indvielsesritual, som aktiverer og beskytter dit energilegeme
OBS: Reiki 3 kurset er helt unikt og må ikke forveksles med Reikimester-kurset (jf. visse andre Reikiuddannelser). Se længere nede på siden vedr. kurser til Reikimester hos Esther Økær

 • Du modtager 2 indvielser ved reiki-ritual (Mikao Usui)
 • Du modtager 1 nyt symbol og lærer at bruge det
 • Du modtager udførligt undervisningsmateriale
 • Dit energilegeme aktiveres og beskyttes ved specielt ritual
 • Vi laver en fællesmeditation sammen
 • Du og de andre kursister healer hinanden
 • Du modtager et reiki kursus 3-certifikat
 • Pris kr. 1900,-
 • Kursussted: Greve

Tilmelding til Esther Økær her eller 60643550
(Flere datoer – se Kursuskalender)

Beskrivelse af Reiki kursus 3 
En særdeles powerfuldt kursus – der kan hjælpe med at forbinde dig til dit højere selv.

Symbolet, som du modtager, kan specielt bruges til at heale chakraer på dig selv eller andre.

Du kan gå videre på Reiki 3, når der er gået mindst 1 uge efter, at du har taget Reiki kursus 2.

Du modtager 2 Reikiindvielser og får tildelt det sidste symbol. Dette symbol kan give dig en dybere kontakt med dit højere selv. Det vil sige, at din intuition kan forbedres yderligere, så du kan blive endnu mere i stand til at handle med hjertet.

Det særdeles kraftfulde reiki-symbol bruges også til en afbalancerende chakra-healing. På kurset udveksler du yderligere erfaringer med de andre kursister, og I healer hinanden. Kurset foregår over 1 dag.De fleste kursister, der har deltaget på Reiki kursus 3, fortæller, at de virkelig mærker en forøget energi og transformerende effekt. Kurset foregår over 1 dag.

Da Esther Økær også er indviet indenfor Inkatraditionen til Paqo Chumpi*, tilbydes du på alle Esther’s Reiki kurser et indvielsesritual, hvor dit energisystem aktiveres og beskyttes. (se beskrivelse og video)

AKTUELT – Næste Reiki kursus 3:
Lørdag 15. april 2018 kl. 11.00- ca. 16.00

(Flere datoer – se Kursuskalender)

Tilmelding til Esther Økær her eller 60643550

Bliv Reikimester hos Esther Økær

For dig, som har lyst til at undervise og indvie andre til at blive Reikihealer.

Du kan indvies til Reikimester, når du er indviet i de 3 første reikigrader og desuden har brugt Reiki healing i mindst 1 år. En Reikimester er i stand til at indvie på Reiki kurser til Reiki healer 1, Reiki healer 2 og Reiki healer 3.

Uddannelsen til Reikimester består af indvielser, intensiv undervisning efterfulgt af oplæring i udførelsen af indvielserne. Selve indvielserne og den indledende undervisning foregår over 1 dag, hvorefter den egentlige oplæring foregår ved, at du deltager på reiki kurser, hvor du undervises i og sidenhen selv er med til at udføre indvielser på mine kursister.

Du modtager undervisningsmaterialer både i papirformat og digitalt, som du kan give til dine egne kursister. Du vil formentlig mærke en betydelig ændring i din egen power. Kursusdatoer aftales individuelt efter dine ønsker.

Kontakt Esther Økær her eller 60643550

Reikimester kursus 2

For dig, der har lyst til kunne indvie og undervise andre i samtlige Reiki-grader.
Reikimester kursus 2 blev tidligere kaldt for Reikimester lærer.

Du kan fortsætte på Reikimester kursus 2 allerede 1 dag efter, at du er blevet indviet til Reiki mester.  I forbindelse med indvielsen modtager du det sidste meget vigtige og særdeles power-fulde Reiki-symbol. Oplæringen her består også i intensiv undervisning med deltagelse i mine Reiki kurser, hvor du undervises i og selv udfører indvielserne på mine kursister. Du vil formentligt mærke en betydelig ændring i din egen power.

Pris kr. 10.000,-. Hvis du vælger at tage Reikimester kursus og Reikimester kursus 2 samlet, er prisen i alt kr. 15.000,-. Kursusdatoer aftales individuelt efter dine ønsker.

Kontakt Esther Økær her eller 60643550 

For både Reikimester kursus og Reikimester kursus 2 gælder det, at du er tilknyttet Esther Økær og deltager som assistent på kurser, indtil vi er enige om at du er helt klar til selv at foretage indvielser på egne kurser

Samtlige kurser inkluderer undervisning, indvielser, kursusmateriale, certifikat samt lettere forplejning.

Følg Reikihealer.dk på Facebook:
Følg Reikihealer.dk på Facebook

Kontakt Esther Økær her
eller via
E-mail: esther@reikihealer.dk
Telefon: +45 60643550