Reiki healer – Inkahealer

Kurser og Sessioner
 Healing – Coaching -TFT/EFT

Soul Body Fusion®

Meditation – Mindfulness