Reiki healer – Inkahealer

Kurser og Sessioner
OBS: Online sessioner

 Healing – Coaching -TFT/EFT

Soul Body Fusion®

Mindfulness – Meditation